• Voor 11:00 besteld is ( meestal ) de volgende werkdag in huis
  • Alle Formula1 met 42% korting

Gallencamp 1 4003GT Tiel info@figuur.nl  tel. 0613115535

privacy verklaring

Privacy verklaring

figuur.nl kan via haar websites persoongegevens van u verzamelen en verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Figuur.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op een van onze websites aan ons heeft verstrekt. Figuur.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres

 

Toepasselijkheid

Dit privacy-beleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten, relaties, prospects en andere verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de webstites van Figuur.nl of via persoonlijk contact, met als doel ze relevant mogelijk te kunnen communiceren.

Gegevensverwerking

wij houden een database bij, waarin wij persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Figuur.nl, bijvoorbeeld door het aanmelden voor de nieuwsbrief of event, het downloaden van content of diensten. Het verzamelen van persoongegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief of events of interessante content download. En offline gebeurt dit via een telefoongesprek.

E-mail

Wanneer u als relatie uw e-mailadres aan Figuur.nl hebt verstrekt, word u per e-mail geïnformeerd over ons oplossingen, diensten en kennis. Figuur.nl maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Figuur.nl haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesse.

Afmelden E-mail nieuwsbrieven 

wilt u minder of geen e-mail ontvangen of wilt u niet meer uitgenodigd worden voor onze events?

Dan kunt u op elk moment uw voorkeuren aanpassen of afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via mail@figuur.nl 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@figuur.nl 

Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe lang bewaart Figuur.nl deze gegevens?

Figuur.nl bewaart persoonsgegevens die zij verwert niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist 

Delen met anderen 

Figuur.nl verstrekt uw persoonsgegevens allèèn aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Figuur.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De websites van Figuur.nl maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Figuur.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Figuur.nl op via info@figuur.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites van Figuur.nl , waaronder de volgende domeinnamen:

www.figuur.nl

www.rightlifetiel.nl

 

Figuur.nl

Gallencamp 1

 4003 GT Tiel 

KvK 11030266 

0613115535

mail@figuur.nl